Proměny

November 1, 2017

 

 Jednou z mnoha předností důchodového věku je, že je vám umožněno věnovat se otázkám, na které dříve kvůli výchově dětí a pracovnímu vytížení nezbýval čas. Často mi třeba vrtalo hlavou, proč mi manželka neustále vyčítá: "Ty ses, dědku, vůbec nezměnil". Myslím, že se mi příčinu její nelibosti konečně podařilo objasnit. 

 

Klasik antické literatury Publius Vividius Naso mě inspiroval zabývat se problematikou proměn a změn hlouběji. Ve svém obsáhlém díle Metamorphoses se Ovidius soustředil převážně na problémy bohů. Na rozdíl od něho jsem já svůj zájem zaměřil směrem k lidem. Pro snazší srozumitelnost textu jsem také upustil od použití hexametru. 

 

Většinu z vás asi nepřekvapí mé tvrzení, že v přístupu k proměnám zeje mezi ženami a muži propastný rozdíl. Touha po proměně je podle mého názoru jednou ze základních ženských vlastností, zatímco odpor a neochota k jakýmkoli změnám je hlavním rysem mužů. 

 

Tak například žen, dobře si vědomy charakterových nedostatků svého budoucího partnera, vstupují do manželství s neochvějnou vírou, že muže změní. V jejich odhodlání je kupodivu neodradí ani neúspěšné pokusy jeho několika předchozích manželek. Změnit svého partnera se drtivé většině žen prostě nedaří. Frustraci z tohoto jejich zdánlivého neúspěchu si léčí tím, že manželovi neustále a velice rafinovaně ztrpčují život. 

 

Naproti tomu muži jsou přesvědčeni, že milá a něžná kráska, kterou si berou, takovou zůstane nadosmrti. Je až neuvěřitelné, s jakou rychlostí se jim však manželka dokáže proměnit v někoho s přesně opačnými vlastnostmi, než jaké původně měla jejich vyvolená. Navíc muži často nedokáží brutální proměnu partnerky ani zaregistrovat. Proto se většina z nich po celý život chová ke své manželce jako v dobách nejvyššího stupně zamilovanosti. Proměna manželky ve tchyni paradoxně přináší mužům drobnou úlevu. Od této chvíle se totiž  hlavním objektem, určeným k totální převýchově, stává její zeť. 

 

Již od dob starých Egypťanů na sebe ženy patlají a navlékají vše možné i nemožné, v zoufalé snaze změnit se v nějakou jinou, podle nich krásnější bytost. Povětšinou se jim to nepodaří ani krátkodobě. Na druhou stranu je třeba přiznat, že existuje spousta žen, které dokáží bez vynaložení sebemenšího úsilí výrazně změnit svoji podobu během jediné noci. Pokud chtějí zcela výjimečně pozměnit svoji tělesnou schránku muži, činí tak převážně na různých sportovištích anebo v posilovně. Podotýkám, že dokonale ladných tvarů mužského těla lez docílit také častým pobytem v pivnici. 

 

Výsledky mého bádání považuji za natolik přesvědčivé, že vám mohu s klidným srdcem doporučit neměnit se za žádných okolností. Pro nás muže je to zcela přirozené. Radit to samé ženám je úplně zbytečné. 

Please reload

Recent Posts

November 1, 2017

August 8, 2016

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Dubová Lhota, 340 21 Janovice nad Úhlavou, Czechia

©2017 by Vladimír Strnad. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now